top of page

1 til 1 kurs 

Jeg kan holde kurs i for eksempel Textpilot, Lingdys eller andre digitale verktøy for en person eller et barn med foreldre. Dette er noe jeg har lang erfaring med og et slikt lavterskel kurs gir meg mulighet til å tilpasse kurset etter deres ønsker og behov. Dette kurset kan være en introduksjon til programmet, et oppfriskningskurs eller en måte å bli grundigere kjent med programmet. Jeg vil gjennomgå hvordan programmet fungerer og hvilke funksjoner og innstillinger det har. Kurset kan gjennomføres ved at vi sitter på hver vår datamaskin med en felles gjennomgang eller at vi bytter på å bruke samme datamaskin. Jeg kan også laget et oppgavesett som vi kan løse sammen eller som kan løses i ettertid. Etter endt kurs og en dialog rundt programmet håper jeg programmet vil bli tatt i bruk. 

Jeg kan også dele tips om andre gode digitale hjelpemidler.  

Jeg har mulighet til å komme hjem til dere, vi kan møtes på en skole, eller avtale et annet sted.

Varigheten på et slikt kurs er ca 2 timer. 
Ta kontakt for mer informasjon og bestilling. 

bottom of page