top of page

Høyere utdanning

​Jeg har erfaringer rundt tilrettelegging og hvordan det er å være student med dysleksi fra både Universitetet i Oslo og BI. Manglende kunnskap og tungvinte rutiner har sluttet å overraske meg. God tilretteleggingspraksis utarbeides blant annet gjennom å lytte til studentene som benytter seg av tilbudet og lære av andre utdanningsinstitusjoner i høyere utdanning. 

Jeg kan formidle mine erfaringer med å være student med dysleksi og hvordan jeg ønsker systemet var lagt opp. Slik at man blir møtt av et system der man kan velge utdanningsinstitusjon etter hva man vill studere enn graden de velger å legge tilrette for studenter med utfordringer. 

Relevante artikler om meg i høyere utdanning: 

   

bottom of page