top of page
 • Marianne Kufaas Sæterhaug

Delt skjerm: Mac

Delt skjerm, mellom to programmer, er noe jeg bruker svært ofte som student. Jeg kan da for eksempel ha en forelesning, film eller artikkel på den ene siden og Word eller OneNote på den andre.


Det er mulig å bruke delt skjerm med mange programmer. Hvis man for eksempel bytter mellom å bruke to program, kan det være enklere at programmene ligger ved siden av hverandre, enn at man må lete det ene programmet opp, hver gang man bytter. Jeg opplever at delt skjerm ikke fungerer med absolutt alle programmer på macen, men med de fleste. Mer informasjon om delt skjerm (split view) fra Apple kan leses her.Fremgangsmåter

Det er flere måter man kan opprette delt skjerm, nedenfor beskriver jeg to fremgangsmåter. Bilder og en enkel vindu til hver fremgangsmåte følger.

 1. Mellom to åpne programmer i samme vindu

 2. Mellom et program i fullskjermmouds og et program som er åpent (som ikke er i fullskjermmodus).

Den fremangsmåten som kanskje er mest effetktiv, fremgår i mot slutten i videoen som ligger nesten nederst i teksten.


Nederst fremgår hvordan man avslutter delt skjerm.(1) Mellom to åpne programmer i samme vindu

 1. Pass på at begge programmene er åpne på skjermen.

 2. Det ene programmet: hold musepekeren over den grønne knappen i venstre hjørne

 3. Velg enten "ordne vindu på venstre side" eller "ordne vindu på høyre side" Det betyr hvilken side programmet du er i skal være på.

 4. Programmet legger seg på valgt side og de andre programmene du har åpne kommer som valgmuligheter på motsatt side. Trykk på det programmet du ønsker skal være på den andre siden.

 5. Skjermen er nå i fullskjermmodus og er delt mellom to programmer. - Dra den sorte streken i midten mot høyre eller venstre for å justere plassen til de ulike porgrammene. - Dra 4 fingre på styreflaten mot høyre for å komme tilbake til skrivebordet.Hold musen over den grønne knappen.
Velg enten høyre eller venstre side.
Trykk på det programmet du ønsker skal være på den andre siden.
Dra den sorte streken i midten mot høyre eller venstre for å justere plassen til de ulike porgrammene.
(2) Mellom et program i fullskjermmouds og et program som er åpent

 1. Sørg for at et program er i fullskjermmodus. Ved å trykk på grønn knapp i venstre hjørne av programmet eller plassere det på siden av skrivebordet (se siste del av video).

 2. Dra 3 eller 4 fingre oppover på styreflaten, for å se alle programmene som er åpen.

 3. Dra ønsket program oppover på skjermen Programmet i fullskjermmodus vil komme til synet

 4. Mens man holder programmet, plasser det på venstre eller høyre side av programmet i fullskjermmodus.

 5. Klikk på den delte skjermen - Dra den sorte streken i midten mot høyre eller venstre for å justere plassen til de ulike porgrammene (se bilde over) - Dra 4 fingre på styreflaten mot høyre for å komme tilbake til skrivebordet.


Dra 3 eller 4 fingre oppover på styreflaten, for å se alle programmene som er åpen.
Dra ønsket program opp til programmet i fullskjerm og plasser det på høyre eller venstre side.
Klikk på programmene som er i delt skjerm.
Avslutt delt skjerm.

 1. Hold musepekeren over den grønne knappen i venstre høyrne i en av programmene.

 2. Trykk på "Avslutt fullskjermodus" eller bare trykk på den grønne knappen

 3. Det andre programmet blir nå alene i fullskjermouds. Dra 4 fingre på styreflaten mot venstre for komme til det andre porgrammet og trykk på grønn knapp for å avslutte fullskjermmodus for dette programmet.

Jeg brukte macOS Catalina.


Kom gjerne med tilbakemelding hvis noe er feil eller hvis du har andre gode måter å bruke macen på.


bottom of page