top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Diktering: Google Dokumenter

Oppdatert: 30. nov. 2020

Diktering i Google Dokumenter kan brukes på PC, Mac og Chromebook. Det man trenger er nettleseren Google Chrome og en gmail-konto.


Google Chrome kan lastes ned herfra


Fremgangsmåte Google Dokumenter

  1. Åpne nettleseren Google Chrome.

  2. Åpne et dokument: http://docs.google.com Hvis man ikke er logget inn, blir man bedt om å gjøre det. Nytt dokument åpnes ved å trykke på pluss nede i venstre hjørne.

  3. Trykk på verktøy og velg "stemmestyrt skriving" (se bilde).

  4. Trykk på mikrofonen for å sette i gang.

  5. Første gang må tillatte at Chrome får tilgang til mikrofon (se bilde).

  6. Når mikrofonen er rød, så skriver maskinen det du sier.

  7. Trykk på mikrofonen en gang til for å stoppe.


Trykk på stemmestyrt skriving for å starte diktering.

Trykk på tillatt hvis denne boksen kommer opp.

Hvis det ikke er et valg om "stemmestyrt skriving" under verktøy er det mulig at man bruker feil nettleser, slik som Microsoft Edge eller Firefox. Valget om stemmestyrt skriving er kun i nettleseren Google Chrome.


Bilde av nettleseren Google Chrome.

bottom of page