top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Diktering: iPhone og iPad

Oppdatert: 30. nov. 2020

På en iPhone og iPad er det mulig å snakke inn tekst i forskjellige apper, slik som melding, notater, messenger, instagram, mm. Det er samme fremgangsmåte på iPad og iPhone. Enheten må være koblet til internett eller ha 4G for at diktering skal fungere.

På iPad er det også mulig å diktere i appen Lingdys for iPad.


Fremgangsmåte:

  1. Åpne en app der det er mulig å skrive, slik som et notat eller en melding.

  2. Trykk på mikrofonen på tastaturet eller nederst til høyre. Plassering av symbolet er avhengig av modell, men vil se lik ut.

  3. Snakk!

  4. For å avslutte trykk en plass på skjermen


Slik ser diktering ut på iPad og eldre modell av iPhone.
Slik ser dikteringsknappen ut på iPhone 11.

Hvis ikke mikforonknappen er der, så må den aktiveres


Aktivering til dikteringsknapp på tastaturet:

  1. Åpne appen "Innstillinger"

  2. Trykk på "genrelt"

  3. Trykk på "tastatur"

  4. Pass på at "aktiver diktering" er grønn


Fremgangsmåte i bilder

bottom of page