top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Diktering: Mac

Oppdatert: 30. nov. 2020

På Mac er diktering en funksjon i selve maskinen. Det betyr at det er mulig å diktere i flere programmer, slik som for eksempel Word, Notater, OneNote, Pages og Safari (internett). Det i tillegg en egen knapp i skriveprogrammet Word.


Fremgangsmåte

  1. Åpne et skrivedokument slik som Word eller Pages.

  2. Trykk på "rediger" i linjen øverst på skjermen.

  3. Velg "start diktering" (se bilde).

  4. Hvis man ikke har gjort dette tidligere, kommer det opp en boks der man må aktivere diktering.

  5. En liten boks med mikrofon dukker opp og man kan da snakke til maskinen.

  6. Trykk på "ferdig" når du vil stoppe.

  7. Hurtigtast for å starte diktering er: fn-fn. Da dukker mikrofonen opp uten å trykke på rediger og start diktering.


Diktering på Mac i Notater
Diktering på Mac i Word.

På internett er diktering på denne måten mulig i nettleseren Safari.

Det er også mulig diktere i Skrivebordsprogrammet Word og Word Online. Les mer om diktering i Word her.


Ved å bruke nettleseren Google Chrome er det mulig å burke Google sin stemmestyrt skriving i Google Dokkummeter. Les mer om det her.bottom of page