top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Diktering: PC med Lingdys


Diktering går ut på at tale blir til tekst. Jeg kan snakke inn ord og setninger, og det jeg sier blir til skrevet tekst. Dette er en funksjon i Lingdys Pluss for Windows. Diktering er ikke en funksjon i Lingdys Skole (skoleversjonen av Lingdys).


Ønsker du å prøve Lingdys Pluss kan programmet lastet ned herfra (velg Windows). Trykk på DEMO LINGDYS i innloggingen. Da kan du teste programmet gratis i et tidsbegrenset periode.


Diktering kom i Lingdys Pluss i oktober 2021. Fikk du Lingdys fra NAV Hjelpemiddelsentralen før denne datoen, så har du ikke diktering i Lingdys. Dikteringen er en av tre funksjoner som følger med et "Lesetillegg" i Lingdys. Hvis du fikk Lingdys etter oktober 2021, så har man diktering i programmet. Har du ikke diktering og ønsker det, så må du søke om Lesetillegg hos NAV Hjelpemiddelsentralen. Oppgi HMS-kode / NAV artikkelnummer 292339. Her finner du mer informasjon om Lesetillegg og søknadsskjemaet hos NAV. Ta kontakt med Lingit for å få lånetilgang til diktering hvis du ønsker å teste dette før du søker eller slik du har det mens du venter på NAV.


Fremgangsmåte

Diktering er mikrofon-knappen i Lingdys. Dette fungerer for eksempel i Word, OneNote, PowerPoint, og på Internett (slik som for eksempel tekstfelt i kontaktskjemaer og kommentarfelt, eller i Google Dokumenter og Word Online). Teksten man dikterer inn kommer der markøren er.

  1. Trykk på mikrofonen for å starte.

  2. Snakk.

  3. Trykk på mikrofonen for å stoppe.

Trykk på mikrofon for å starte diktering.

Nå er diktering på.

Diktering blir sjelden helt perfekt, så jeg anbefaler både å øve og bruke Lingdys til å lytte på det man har diktert inn. Det blir ingen røde streker når man dikterer, men det kan likevel bli feil. Da kan lytting være veldig nyttig for å oppdage eventuelle feil.


Endrer du språket i Lingdys, kan du diktere på norsk bokmål, engelsk, tysk, spansk og fransk. Diktering finnes ikke på nynorsk.


NB! Hvis det ikke kommer tekst, sjekk at mikforonen på PCen er på. Dette er ofte en Fn-knapp øverst på tastaturet som kanskje lyser hvis mikrofonen er av.


NB! Man må være koblet til internett.


Tegnsetting

Under mikrofonen er det en pil. Når man trykker på den får jeg opp en valgmulighet om automatisk tegnsetting. Når dette er av så må jeg si tegnsetting høyt eller sette inn punktum selv. Hvis dette er på, så får jeg automatisk punktum, komma, spørsmålstegn når jeg tar en pause. Skal man prate inn setninger og har et visst tempo, så er det jo fint å få autoatmsik tegnsetting. Men hvis man hovedsaklig skal snakke inn enkeltord eller man snakker ganske rolig, så anbefaler jeg å skru denne av, slik at punktum ikke kommer på feil plass i en senting. Prøv deg gjerne frem selv.


Trykk på pil under mikrofon.

Automatisk tegnsetting er nå på.


I denne videoen viser jeg hvordan diktering kan brukes.

Denne videoen ble laget før valgmulighet om tegnsetting kom.


Dikering med Lingdys versus Word / Google dokumenter

Diktering er en funskjon som finnes i flere programmer. Fordelen med å bruke diktering i Lingdys er at vi ikke er begrenset til å kunne diktere i et program, for eksempel Word. Jeg kan for eksempel diktere på YouTube, en e-post, i kontaktskjemaer, og i andre tekstfelt på internett. Det kan også være kvalitetsforskjeller mellom diktering med Lingdys og diktering med for eksempel stemmestyrtskriving i Google Dokumenter. Hvis du liker diktering i Word bedre, så kan du helt fint bruke det i stedet! Du kan eventuelt bruke Lingdys til å få opplest det du har diktert.


Praktiske utfordringer

På skolen kan diktering gi noen praktiske utfordinger. Skal eleven diktere i klasserommet, skal eleven forlate klasserommet for å diktere, eller skal eleven ha tilgang til et grupperom? Det er også mulig å bruke mikrofonen på et headsettet med ledning. Der kan man ha mikrofonen nær munnen og snakke ganske stille. For noen kan det blir vanskelig å diktere i klasserommet, da kan diktering hjemme være en bedre løsning


Eksamen

Lingdys Pluss og diktering er tillatt å bruke på eksamen. Dette må man søke om. Jeg har skrevet mer om tilrettelegging på eksamen her. Jeg anbefaler å søke om eget rom, slik at man kan diktere utforstyrret. Skal diktering fungere på eksamen når internett er sperret, må to nettsider være åpne. Les mer om dette her.

bottom of page