top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Fra ark til lyd: Google Oversetter

Oppdatert: 30. nov. 2020

Med appen Google Oversetter er det mulig å ta bilde av tekst og få den opplest med Google sin norske stemme. Det er samme fremgangsmåte på Android- og Apple-enheter.


Dette er kun en framgangsmåte, ikke en vurdering av kvalitet på teksten eller stemmen.

En fin måte å lære på kan være å teste flere slike apper og velge det man liker best.Fremgangsmåte

  1. Last ned appen Google Oversetter. På noen telefoner kan appen være installert fra før av.

  2. Åpne appen og trykk på kamera.

  3. Velg "Skann", nederst i midten, og ta bilde av ønsket tekst.

  4. Alle ordene får en boks. Trykk på "velg alle" eller dra fingeren over de ordene du vil ha

  5. Trykk på blå linje, som består av starten på teksten (se bilde). Hvis teksten står i blått er på et annet språk, prøv å velg fra tysk/engelsk til norsk. Dette er et valg øverst på skjermen når man skal ta bilde av en tekst.

  6. Trykk der det er en høyttaler og står norsk (se bilde). Hvis står for eksempel "Tysk", blir det opplesning av teksten med tysk stemme.Last ned og åpne appen.
Trykk på kamera.
Velg "Skann" og ta bilde av teksten.
Trykk på "Velg alle" eller bruk fingeren til å markere teksten.
Trykk på blå linje som inneholder starten av teksten.
Trykk på høyttaler med "Norsk" bak.

Teksten som er tatt bilde av er hentet fra: Erling Steigum (2003) Moderne Makroøkonomi. Gyldendal Akademisk: Oslo, side 25.bottom of page