• Marianne Kufaas Sæterhaug

Fra ark til lyd: Office Lens

Oppdatert: aug. 26

Office Lens er en app fra Microsoft som gjør det mulig å ta bilde av en tekst, lytte på den og overføre den til for eksempel Word. Det blir da mulig å lytte til alt fra et spennende tekststykke i et hefte, til et viktig brev i posten.


Opplesing i appen er med en funksjon som heter "Engasjerende leser". Dette er et opplesningsverktøy som Microsoft har laget.


Appen er tilgjengelig for iPhone, iPad og Android-mobiler, og kan lastes ned gratis fra AppStore, Google Play eller skolens løsning for å laste ned apper.

For å bruke appen trenger man en Office 365-konto. Det er flere skoler som har dette.

Konto kan opprettes her.


Det er stort sett lik fremgangsmåte på Android og Apple, men opplesning av tekst med funksjonen engasjerende leser fungerer ikke på norsk med Android-mobil. Denne funksjonen er foreløpig kun på engelsk. Informasjon om dette fra Microsoft kan leses her. Dermed er steg 7 i fremgangsmåten kun mulig på en Android-mobil hvis teksten er på engelsk.


Når man skal ta bilde av en tekst er det viktig å blant annet være rolig på hånden, ha gode lysforhold og ha en ren kameralinse. Hvis det for eksempel er litt mørkt kan det være at appen ikke finner de riktig ordene, slik at opplesningen kan bli feil. Dette krever trening, men øvelse gjør mester!


Fremgangsmåte

 1. Last ned appen "Microsoft Office Lens" fra Google Play eller AppStore.

 2. Finn ønsket tekst du vil lytte til og/eller overføre i Word

 3. Åpne appen og velg dokument (valg under knappen for å ta bilde) Det vil komme en oransje boks rundt teksten.

 4. Ta bilde av teksten.

 5. Rediger utsnittet ved å beskjære bildet slik at kun ønsket tekst er med (se bilde). Legg til flere bilder av tekst om ønskelig (se bilde).

 6. Trykk på "Ferdig".

 7. Trykk på "Engasjerende leser" for å lytte til teksten umiddelbart Det er mulig å endre bakgrunnsfarge, hastighet og utseende på teksten (se bilde).

 8. Trykk på Word for å åpne teksten i Word-appen (se egne bilder nederst). Ved å åpne teksten i Word-appen på mobilen kan den åpnes i Word på PC/Mac Dette er også mulig hvis lagrer teksten i OneDrive du har tilgang til. Men må være logget inn med samme Office-konto begge plasser. Det er da mulig å redigere i teksten i Word og bruke f.eks. Lingdys (PC).


Last ned appen Office Lens.
Finn frem teksten, velg dokument og ta bilde.

Trykk på tegn med rød sirkel rundt for å klippe bort tekst som ikke skal med. Trykk på "legg til.." for å legge til flere bilder av tekst.

Trykk på "Engasjerende leser" for å få teksten opplest umiddelbart.

Trykk på play for å starte opplesning. Trykk på knapp med sirkel rundt for å redigere opplesningen.
Muligheter for å endre på bakgrunnsfarge, linjeavstand og tekststørrelse.

Fremgangsmåte for å åpne teksten i Word på Pc/Mac (steg 8).

Det er også mulig å lagre teksten et sted på OneDrive du har tilgang til.

Du må være logget inn med samme Microsoft-konto begge plasser.


Trykk på Word.

Trykk på dokumentet du vil åpne Word.
Nå åpner teksten seg i Word appen på mobilen eller iPaden.
Åpne Word på Pc-en og trykk på "Fil" i venstre hjørne.

Det siste dokumentet er det som nylig ble åpnet på mobilen eller iPaden.
Teksten er nå åpen i Word. Det er mulig å redigere teksten og bruke f.eks. Lingdys.

På Mac

 • Åpne Word

 • Trykk på "Fil" > "Åpne sist brukte" > "Mer..."

 • Da vil den ligge øverst i listen blant siste dokumenter åpnet.
Teksten som er tatt bilde av er hentet fra: Erling Steigum (2003) Moderne Makroøkonomi. Gyldendal Akademisk: Oslo, side 25.