top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Fra ark til lyd: Prizmo Go

Oppdatert: 30. nov. 2020

Prizmo Go er en app for iPhone og iPad som gjør det mulig å ta bilde av en tekst fra et ark, hefte, bok eller lignende, og lytte på det som står der.


Sammenlignet med appen Office Lens kan Prizmo Go være en app som er litt raskere å få lyttet til et tekststykke umiddelbart. Jeg har ikke vurdert kvaliteten på tekst eller stemmen. Man kan vurdere selv hva som er best for seg selv til ulike behov.


Når man skal ta bilde av en tekst er det viktig å blant annet være rolig på hånden, ha gode lysforhold og ha en ren kameralinse. Hvis det for eksempel er litt mørkt kan det være at appen ikke finner de riktig ordene, slik at opplesningen kan bli feil. Dette krever trening, men øvelse gjør mester!


Fremgangsmåte

  1. Last ned appen fra AppStore eller der du laster ned apper i fra.

  2. Installer Norsk Bokmål (se bilde) Trykk på "EN" i høyre hjørne. Trykk på "Manage Languages". Finn og tykk på Norwegian Bokmål. Trykk på Download. Velg Norsk Bokmål. Gå tilbake og velg Norwegian Bokmål i stedet for Engelsk. Pass på det nå står NB i høyre hjørnet når du skal ta bilde.

  3. Finn ønsket tekst og ta bilde av den, med appen. Trykk på skjermen for å gjøre bilde skarpere før du knipser.

  4. Trykk på "Read" for å lytte til teksten. Trykk i teksten for å endre på den.

  5. Hold inn på bildet får å få deler av teksten (se bilde).

  6. Swipe ned for å ta et nytt bildeLast ned Prizmo Go fra AppStore.
Trykk på "EN" i høyre hjørne.
Trykk på "Manage Languages".
Finn og tykk på Norwegian Bokmål. Trykk på Download.
Velg Norwegian Bokmål i stedet for Engelsk.
Ta bilde av ønsket tekst.
Trykk på "Read" for å lytte til teksten.
Trykk i teksten for å velge deler av den.

Teksten som er tatt bilde av er hentet fra: Erling Steigum (2003) Moderne Makroøkonomi. Gyldendal Akademisk: Oslo, side 25.
bottom of page