top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Grunnleggende verktøy

Oppdatert: 26. sep. 2022

Å få diagnosen dysleksi kan både være en trygghet og forvirrende. Jeg møter ofte foreldre og lærere som leter og googler etter de beste hjelpemidlene og løsningene for dyslektikerne. Her har jeg samlet noen programmer og løsninger jeg bruker, men dette er langt fra en utømmende liste og alt er ikke for alle. Det er viktig at programmene/løsningene blir satt i en pedagogisk sammenheng hvis det skal brukes på skolen. Tilgang på løsningene er en ting, men opplæring er også svært viktig. Det er sjelden man bare begynner å bruke noe av seg selv. Kursing og øving gjør at løsningene kan tilpasses den enkelte elevs behov.


Mange av disse løsningene handler om kompensering. Det går ut på at jeg må lære meg strategier der jeg mestrer det å lese og skrive på skolen og i hverdagen. Men tilrettelegging er også viktig. Tilrettelegging kan være så mangt, alt fra lengere tid på prøver til at man er omgitt av lærere som kan å bruke lese- og skrivehjelpemidler.TILSKUDD PC/NETTBRETT HOS NAV

Elever med spesefikke lese- og skrivevansker på grunnskolen kan søke om tilskudd til PC. Tilskuddet er på 3200 kroner. Jeg har skrevet mer om dette her.LESE- OG SKRIVEHJELPEMIDLER

For eksempel Lingdys. Dette er programmer som er laget for personer med dysleksi, og som gjør det "enklere" å lese- og skrive. Utdrag av det som er mulig:

  • Lese: Alt av tekst på en PCer det mulig å få opplest ved å bruke Lingdys. Poenget med å lytte på tekst kan være å få med seg innholdet i en tekst eller finne egne skrivefeil.

  • Skrive: mulighet å kontrollere teksten, både en veldig god stavekontroll og en løsning som ser på hele setninger. Et eksempel er at hvis jeg bruker kun Word når jeg skriver, så får jeg mange røder streker der Word ikke foreslår riktig forslag. Men hvis jeg bruker Lingdys, så får jeg ofte riktig forslag. Diktering er en annen nyttig funksjon.

Jeg har skrevet mer om søknadsprosessen her.


Lingdys finnes for Windows, Mac, iPad og Chromebook. Mer informasjon fra de som lager programmene kan leses her.NLB

Alle med lesevansker kan låne lydbøker gratis hos Norsk-, lyd og blindeskriftbibliotek (NLB). De har et rikt utvalg av lydbøker, både for barn, ungdom og voksne. Bli låner: innmelding NLB


NLB har også en app som heter Lydhør. Det gjør at man kan lytte til lydbøker på mobilen. De har også en app som heter Manemo, som er lydbokapp for barn.


Statped og NLB har også et samarbeid om skolelydbøker, slik at man kan få skolebøkene på lyd digitalt. Noen av disse bøkene kommer i fulltekstformat. Det betyr at lydboken kommer med tekst og bilder, men den blir ikke lik som ut som boken.

Les mer her.DIGITALE LÆREBØKER

Mange forlag har digitale versjoner av sine lærebøker. Det betyr at man kan få boken på skjermen. Flere av bøkene kommer også med innspilt lyd, slik at man kan få teksten opplest. De som ikke har det kan man bruke for eksempel Lingdys for å få opplest teksten. Her har jeg listet opp noen leverandører av digitale lærebøker.


TOUCH-METODEN

Jeg har øvd mye på touch-metoden og kan i dag skrive ganske fort på tastaturet. Det er viktig for meg å kunne være rask fordi jeg bruker datamaskinen hele tiden. Å lære touch-metoden går ut på at man lærer hvilke bokstaver og knapper som tilhører hver finger. Det finnes en rekke digitale ressurser. Jeg har skrevet forslag til ressurser her.DIKTERING

Diktering går ut på at man snakke og datamaskinen/nettbrettet/mobilen gjør om det man sier til tekst. Ofte har jeg mange ord og setninger i hodet, men det er vanskelig å få sette i gang med skrivingen. Jeg kan da snakke inn alt fra enkeltord, setninger og avsnitter.

Jeg har skrevet mer om diktering her.


LØSNINGER PÅ MOBILEN

Mobilen er den enheten man har med seg hele tiden og kanskje bruker mest. Funksjoner jeg bruker er:

  • Opplesing av tekst: lytte til innholdet i en melding eller en tekst på internett.

  • Diktering, tale til tekst: for å snakke inn skriftlige meldinger

  • Fra ark til lyd: det finnes en rekke apper som gjør at jeg kan ta bilde av teksten fra et ark eller en plakat o.l, og få opplesten teksten.

Diktering og opplesing av tekst er innebygde funksjoner i de fleste mobiler.

Jeg har skrevet mer om å lytte på tekst på blant annet mobilen her.DYSLEKSI NORGE

Interesseorganisasjon for personer med lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker. Tilbyr alt fra veiledning i rettighetsspørsmål til samlinger for barn og ungdom. Jeg trudde lenge jeg var den eneste som hadde dysleksi i verden. Men etter jeg møtte andre barn med dysleksi, i regi av Dysleksi Norge, vet jeg at jeg er langt fra alene. For meg var det utrolig viktig å kjenne andre på min alder med dysleksi! Nettsiden til Dysleksi Norge er her.


KJEKT Å KJENNE TIL

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for spesialundervisning. Denne gjelder for grunnskole og videregående skole. Jeg syns opplæringsloven er vanskelig å forstå, det er ofte mye informasjon som ligger bak de ulike paragrafene og begrepene. Veilederen tar for seg og forklarer skolens handlingsrom tilknyttet ordinær opplæring og tilfredstillende utbytte av undervisning. Den beskriver og retten til spesialundervisning og saksgangen som følger.

Trykk her for å komme til veilederen.Ta gjerne kontakt hvis noe mangler eller andre innspill.

bottom of page