top of page
 • Marianne Kufaas Sæterhaug

Høyere utdanning

Oppdatert: 16. des. 2020

Overgangen fra videregående til høyere utdanning kan både være utfordrende og vanskelig. Jeg har selv opplevd og fått tilbakemelding fra andre studenter med dysleksi at det blant annet er vanskelig å finne frem og søke om den tilretteleggingen man trenger.


Her er mine tips etter snart 7 år med studier!

Kom gjerne med innspill om det er andre punkter du syns er viktig.


Mitt første tips er at utredninger som påviser dysleksi og andre relevante dokumenter fra for eksempel lege ol. er digitale. Dette fører til at det er enklere å søke om tilrettelegging, fordi man kan da laste opp dokumentene i søknadsprosessen til ulike studiesteder. Det er også viktig at originaler oppbevares lett tilgjengelig i tilfelle noen studiesteder for eksempel krever riktig kopi av dokumentene.


Rettigheter

I Lov om universiteter og høyskoler §4-3 avsnitt 5 står det at studenter med funksjonsnedsettelser og særlig behov har rett på egnet individuell tilrettelegging. Videre står det at denne retten ikke skal være en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen, men samtidig at vurderingen om tilrettelegging særlig skal vektlegge og fjerne barrierer for studenter med særlige behov. Til slutt fremgår det at tilretteleggingen ikke skal redusere de faglige kravene i utdanningen.


Nesten det samme står også i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering §21.


Det er en svært åpen lovtekst i begge lovene, noe som resulterer i ulik praksis for tilrettelegging på de ulike studiestedene, men også fra institutt til institutt. Det som likevel er viktig er at det skal gjøres en individuell vurdering av behovet til hver enkelt student.


Mange studiesteder har også egne forskrifter, der tilrettelegging ofte er mer eksplisitt nevnt. Hvis du ønsker å finne disse anbefaler jeg å google studiested + forskrift og deretter søke etter tilrettelegging i dokumentet. For eksempel: ntnu+forskrift, trykk på forskriften fra lovdata, trykk deretter på ctrl + f og søk etter tilrettelegging.

Alle studiestedene er omfattet av forvaltningsloven. Det innebærer blant annet at de har en veiledningsplikt til å informere om forhold rundt tilrettelegging og søknadsprosess, og at man som student har mulig å klage på avslag på søknad om tilrettelegging.


Finne frem

Ulike studiesteder har både kontaktpersoner for tilrettelegging og hjemmesider der det står mer informasjon om hva man kan få, når man må søke og kontaktinformasjon. Mitt tips er å ta kontakt med studiestedet for å få mer informasjon om både rutiner rundt tilrettelegging og dialog om ulike former for tilrettelegging man trenger.


Her har jeg listet opp nettsidene om tilrettelegging til en rekke studiesteder. På disse nettsidene står det også frister for når man må søke om tilrettelegging i studiehverdagen og eksamen. Dette varierer noe fra studiested til studiested. Mitt tips er å selv orientere seg i rutinene til studiestedet man ønsker å studere på eller der man allerede studerer.


Lenker hentet 30.11.2020. Gi gjerne tilbakemelding hvis noe er feil eller hvis enkelte studiesteder mangler.


Utredning

Mistenker du at du har dysleksi og ikke har blitt utredet for det er det også mulig å bli utredet i voksen alder. Man har ikke samme rettigheter for utredning som da man gikk på grunnskolen. Flere studiesteder har egne rutiner for samarbeid med for eksempel voksenopplæringen, private utredere eller NAV. Ta kontakt med ditt studiestedet hvis du har mistanke om du har dysleksi og ønsker å bli utredet for det.


Noen studiesteder krever en utredning av nyere dato for å søke om tilrettelegging i både studiehverdagen og eksamen. Rutinene for dette er veldig ulike fra studiested til studiested. På UiO kan man for eksempel ha en utredning fra ungdomsskolen, på UiS kan den være 10 år, men på USN må man ha en utredning fra videregående. Dette syns jeg både er forvirrende og veldig rart. Dysleksi er jo ikke noe som går over, selv om man lærer seg å mestre lesing og skriving på egne premisser. På noen studiesteder kan for eksempel en lege bekrefte at man fortsatt har dysleksi, men på flere studiesteder kreves det en ny utredning fra en sakkyndig instans. Jeg anbefaler å ta kontakt med studiestedet for å få kjennskap om man trenger en ny utredning eller ikke.Opptak til høyere utdanning

Dysleksi Norge har skrevet mer om opptak her.Tilrettelegging i studiehverdagen

I denne posten har jeg skrevet mer om ulike former for tilrettelegging i studiehverdagen. Dette kan for eksempel være:

 • Søknad til studiestedet som for eksempel opptak av forelesninger.

 • Pensum på lyd

 • Tilleggsstipend fra Lånekassen

 • Digitale hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen

 • Mentorordning NAV.


Tilrettelegging på eksamen

I denne posten har jeg skrevet mer om tilrettelegging på eksamen. Som student med dysleksi har man også rett på. Dette kan for eksempel være:

 • Lengre tid

 • Bruk av PC med hjelpemidler

 • Tale til tekst

 • Eget rom

 • Alternativ eksamensform.


Studieteknikk (egen post om dette kommer)

Det er også viktig å lage seg og bruke gode studieteknikker. Dette handler om måter man tilegner seg og strukturere undervisning og ny lærdom på. I dag bruker jeg blant annet:

 • OneNote

 • Tankekart

 • Supplerende informasjonskilder: andre bøker, YouTube, Podcast

 • Delt skjerm mellom presentasjon / video og OneNoteTa gjerne kontakt hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller andre kommentarer.


bottom of page