top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Høyere utdanning: Tilrettelegging i studiehverdagen

Oppdatert: 6. sep. 2022


Les gjerne denne posten hvis du trenger mer informasjon om rettigheter, utredning eller linker til hva ulike studiesteder har skrevet om tilrettelegging i studiehverdagen.


Søknad til studiestedet

Hvis man har behov for tilrettelegging i studiehverdagen kan man sende inn en søknad til studiestedet, der man søker om det man trenger. På hjemmesidene til de ulike studiestedene står det ofte hvor en slik søknad skal sendes og hva den må inneholde. Noen eksempler på hva man kan ha behov for når man har dysleksi er:

  • Opptak av forelesningen.

  • Tilgang til presentasjon/lysbilder i forkant forelesning.

  • Riktig format på PDF-filer (eks. kompendier), slik at man kan få dokumentet opplest. PDF-filer kommer i ulike formater. For å enkelt kunne få teksten opplesten krever det at PDFen er i OCR-format.

  • Studiet over lengre tid

  • Andre behov du har knyttet til for eksempel undervisningen eller arbeidskrav.


Jeg anbefaler også å ta kontakt med studiestedet for å få kjennskap til om søknaden gjelder for hvert semester, eller om man selv må søke årlig eller på nytt hvert semester. Noen studiesteder har også gitte frister for å søke om slik tilrettelegging.


Andre former for tilrettelegging


Pensum på lyd fra NLB

NLB har mange pensumbøker på lyd. NLB er et bibliotek for personer med lesevansker. Hvis man har dysleksi så kan man bli medlem gratis. Les mer om tilbudet til studenter her. De har blant annet pensumbøker innspilt med talesyntese, der bøkene kommer kun med lyd, og noen bøker kommer også med tekst (e-bøker). Innmelding kan gjøres digitalt, via dette skjemaet.


Dysleksi gir ikke produksjonsrett av pensumbøker, noe som betyr at hvis man ikke finner bøkene man trenger på nlb.no så har de ikke bøkene. NLB har også samarbeid andre biblioteker og andre land, som gjør at man kan for eksempel låne engelske pensumbøker i det svenske eller amerikanske biblioteket.


Mer informasjon om bruk av e-bøker fra NLB.

Mer informasjon om bruk av appen lydhør fra NLB.


Tilleggsstipend fra Lånekassen

Når man har nedsatt funksjonsevne, slik som dysleksi, kan man søke om et tilleggsstipend fra Lånekassen. Dette er et beløp som kommer i tillegg til vanlig lån og stipend. Kravet for å få dette stipendet er at man ikke kan arbeide ved siden av studiene. Det betyr at man ikke kan ha en deltidsjobb eller tjene penger ved siden av studiene. Det er også begrensninger for muligheten til frivillig arbeid. Fristen for å søke er 15. november og 15. mars. Når man har dysleksi kan en logoped kan underskrive søknaden. Her står det mer informasjon fra Lånekassen og selve søknaden er her (velg X-skjema).


Digitale hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen

Det er mulig å søke hjelpemidler, slik som Lingdys, fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Dette er aktuelt hvis du ikke har programmene fra tidligere eller hvis du har eldre utgaver av programmene. Lingdys er et helhetlig lese- og skrivestøtte programmer med mange funksjoner gjør at vi kan kompensere for mangelfulle ferdigheter i lesing og skriving.


Her har jeg skrevet mer om søknadsprosessen. Dette er skrevet i et grunnskoleperspektiv, men det samme gjelder for studenter. I selve søknadsskjemaet kan du selv stå begrunner (punkt 7) og opplæringsansvarlig (punkt 8), dersom det er andre som ikke har ansvar for dette. I punkt 9 er det din egen adresse som skal stå. I dialog med NAV Hjelpemiddelsentralen har jeg erfart at de også ønsker at du legger ved en bekreftelse på studieplass ved søknaden. Dokumentasjon på dysleksi skal også legges ved.


Ta gjerne kontakt hvis du trenger veiledning til å utfylle skjemaet.


Mentorordning fra NAV

NAV har en ordning der man kan søke om et tilskudd til en mentor. Dette er person som bistår i studiehverdagen med for eksempel notathjelp i forelesning, praktisk og/eller faglige bistand. Les mer om ordningen på NAV sine hjemmesider her. Jeg har ikke erfaring med søknadsprosessen eller bruk av mentor i studiehverdagen. Ta gjerne kontakt hvis du har erfaring med denne ordningen du ønsker å dele.


Andre behov

Behovene jeg har listet opp i denne posten er kun et forslag. Jeg mener det er viktig at man selv tenker hva man har behov for. Jeg anbefaler å sette seg inn i undervisningen man skal ha, arbeidskrav og andre aktiviteter før et semester begynner. Det kan da være lettere å sende inn en søknad når man vet behovet man har basert på semesteret som kommer.


Jeg forstår at det kan være forvirrende med alle ordningene og de ulike rutinene på studiestedene. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å dele andre former for tilrettelegging i studiehverdagen.


Med forbehold for feil.

bottom of page