top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Hva er diktering? Hvordan fungerer det?

Oppdatert: 8. okt. 2022


Diktering er tale til tekst. Ved å snakke til mobilen eller datamaskinen skriver den det som blir sagt. Det man sier blir til tekst!


Det er mulig å diktere hele setninger og enkeltord. Fordelen med å diktere enkeltord er at det kan være mye lettere å si et vanskelig ord enn å skrive det. For eksempel slik som ordet interessant. Det høres ut som ordet inneholder en g, men ved å si det høyt og mobilen eller datamaskinen skriver det, blir det riktig. Man slipper da å stå fast på vanskelige ord.


Når man dikterer flere setninger er det viktig å huske å si "punktum", "komma", "utropstegn", "spørsmålstegn" og "ny linje". Da skal tegnet komme i stedet for selve ordet. Med Google Stemmestyrt Skriving, i Google Dokumenter eller på en Android-mobil, opplever jeg at stemmen ikke erstatter ordene "utropstegn" og "spørsmålstegn" med tegnet. Håper dette blir bedre i fremtiden.


Dialekt kan være en utfordring. Det kan være en løsning å tilpasse stemmen noe, slik at maskinen og mobilen oppfatter mest mulig. Det er også viktig å snakke rolig og tydelig. Diktering krever øving. Dette er noe man må bli vant til og lage seg rutiner for.


Det er alltid viktig å lytte gjennom teksten man har diktert. Det er ikke sikkert teksten blir nøyaktig slik man har sagt det. Ved å lytte gjennom teksten i etterkant kan man høre om det er noen ord som ikke passer inn, skrevet feil eller om det mangler punktum eller komma. På en datamaskin kan man bruke Lingdys til å lytte til teksten man har snakket inn.


Jeg har laget fremgangsmåter for hvordan diktering fungerer i Word, på Mac, i Google Dokumenter, på iPhone og iPad, og mobil med android. Generelt er det samme konsept, at man snakker til enheten, men aktivering funksjonen er forskjellig. Ulike løsningene kan ha ulik kvalitet. Hvis man ikke er så fornøyd med en løsning, kan det være en idé å prøve en annen.bottom of page