top of page
 • Marianne Kufaas Sæterhaug

Delt skjerm: iPad

Oppdatert: 6. sep. 2022

På en iPad er det mulig å ha to apper åpne samtidig. For eksempel OneNote og PowerPoint eller Lingdys og Safari. Det er også mulig å dra og kopiere bilder eller tekst mellom de to appene. Mer informasjon om dette fra Apple kan leses her.


Poenget med dette kan for eksempel være å ta notater fra en PowerPoint presentasjon eller se et bilde man skal skrive om.


I teorien bruker man ikke appene samtidig, men man har begge åpne i samme skjerm og man kan veldig effektivt bytte mellom appene. Nedenfor følger fremgangsmåte for aktivering av denne funksjonen og hvordan man tar det i bruk.


Dette kan aktiveres på følgende måte:

 1. Åpne innstillinger

 2. Trykk på "Hjem-skjerm og Dock"

 3. Trykk på "Fleroppgaver"

 4. Skru på "Tillatt flere apper"

Hos meg var dette aktivert fra før, men jeg brukte noe tid på å få det til å fungere. Det som var utfordrende var å lære meg de ulike bevegelsene med fingrene. Etter noe øving gikk bevegelsene veldig fint.Slik kan det brukes

Det som er viktig er at den ene av de to appene man ønsker å ha på skjermen ligger i Docken på iPaden. Docken er de appene som ligger nederst på skjermen og som vises på alle sidene med apper (se bilde). Et tips er å dra apper man bruker mye til denne linjen. Men det er kun den ene appen man ønsker å bruke sammen med den andre, men trenger å ligge i Docken.

Delingen kan gjøres på to måter (bilder følger)

 1. Delt skjerm mellom to apper

 2. En app utenpå en annen app


Skjermen på iPaden er delt mellom to apper (Word og Safari).
En annen app ligger i en mindre utgave i utenpå den andre appen. Her viser jeg Lingdys og Safari.


Delt skjerm mellom to apper

 1. Åpne ønsket app

 2. Dra fingeren rolig fra nederst og opp over. Slik at Docken kommer frem (se bilde) Hvis man drar for fort blir appen lukket.

 3. Dra ønsket app fra Docken og mot ene siden av skjermen.

 4. Slipp appen og skjermen er nå delt. Trykk på for eksempel Word for å skrive og Safari for å bla på nettsiden.

 5. Dra på den sorte streken mot høyre eller venstre for å gjøre de ulike appene større eller mindre.

 6. For å avslutte kan man dra den sorte stripen i midten helt mot høyre eller venstre. Da står man igjen med den ene appen.


Dette er en enkel film som viser alle stegene.


Dra fingeren fra bunnen og rolig oppover.


En app utenpå en annen app

 1. Åpne ønsket app

 2. Dra fingeren rolig fra nederst og opp over. Slik at Docken kommer frem. Hvis man drar for fort blir appen lukket.

 3. Dra ønsket app fra Docken og slipp appen midt på skjermen.

 4. Da åpner appen seg i et lite vindu utenpå den andre appen.

 5. For å flytte på vinduet: hold øverst eller nederst og dra

 6. For å fjerne vinduet: swipe appen mot høyre.Word og Teams

Dette er en enkel film som viser alle stegene.


Håper dette kan være til nytte!

Ta gjerne kontakt hvis noe er feil eller hvis du har andre tilbakemeldinger.


Bilde jeg har brukt fra Safari er hentet fra https://www.klartale.no/sport.


bottom of page