top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

iPad eller PC?

Oppdatert: 30. nov. 2020


Dette er et spørsmål jeg ofte får som kursholder. Her har jeg samlet noen refleksjoner som kan være relevant å ta i betraktning når man skal velge enhet.


Det som er viktig å tenke på når man skal vurdere hva man skal satse på er hva barnet er vant til fra før, og hvilke kompetanse både skolen og foresatte har. Hvis alle elevene på skolen barnet går på enten har iPad eller PC, kan det være lurt at barnet har det samme. Da slipper man en mulig utfordring ved at barnet ikke vil bruke enheten fordi man da vil skille seg ut. Jeg tenker dette gjelder kanskje hovedsakelig på barneskolen. Men selvfølgelig avhengig hva barnet selv ønsker.


Generelt

Noen fordeler med å bruke en iPad er at den er enkel å ha med seg til og fra skolen, enkel å ta i bruk og kan inneholde mange apper som kan øke motivasjonen til læring. Jeg mener det er viktig å ha et tastatur tilknyttet iPaden. Fordi det frigir plass på skjermen til å blant annet kunne arbeide med tekst og er avgjørende for å lære touch-metoden


Slik jeg ser det er det kanskje i tekstproduksjon iPaden kommer til kort. Jo eldre barnet blir, jo lengre tekststykker forventes det at barnet skal produsere. Dette er helt klart individuelt, men jeg opplever at det er lettere å redigere i en lengre tekst på PC enn på iPad. PC er også et svært godt skriveverktøy og det kan være viktig å lære seg å bruke en PC med hjelpemidler før man begynner på videregående.


Bruk av hjelpemiddler

Det finnes lese- og skriveverktøy som er utviklet for oss med dysleksi på både PC og iPad. For eksempel finnes Lingdys både som et PC-program og en iPad app. Til tross for at det eksisterer på begge platformene er utformingen av løsningen ulik, fordi PC og iPad har ulike operativsystem. Begge løsningene har de samme mulighetene i Lingdys, men innpakkingen er ulik.


På en PC fungerer Lingdys i andre program, slik som for eksempel i Word, OneNote og på internett. Lingdys for iPad er en app som er et skrivedokument. I utgangspunktet er hjelpen man får fra Lingdys ved å bruke iPad eller PC lik. Jeg kan for eksempel få lik hjelp til akkurat samme skrivefeil. Ulempen med Lingdys på iPad slik jeg ser det er at appen ikke kan brukes i Word eller med andre apper. Det er slik en iPad er bygd opp, man bruker hovedsakelig en app om gangen. Det betyr at om man ønsker lese- eller skrivehjelp fra Lingdys i andre apper så må man lage seg rutiner for å kopiere og lime inn tekst. Men det er også mulig å dele arbeidet sitt direkte med andre apper. Det er likevel mulig å få opplest tekst andre plasser på en iPad ved å bruke funksjoner som ligger i iPaden fra før av. Les mer om det her.


En fordel med å bruke iPad er mulighet å ta bilde av et ark o.l. og deretter få teksten opplest. Men dette går også med en mobiltelefon, og i skolesammenheng kan viktige ark skannes slik at de er digitale. Lærer man seg å bruke mobilen på denne måten kan man også bruke dette i andre sammenhenger enn kun til skolearbeid. For eksempel en oppskrift i en kokebok eller en plakat på et museum. Les mer om dette her.


Hvis man for eksempel opplever at Lingdys på iPad ikke fungerer optimalt, kan det være en idé å prøve det på en PC.


Selv om man skulle velge iPad tror jeg det er viktig at man etter hvert lærer seg å bruke PC og prgrammet på en PC. Dette fordi på mange skoler bruker man PC, særlig på videregående. Dette kan også sees i sammenheng med den økende tektproduksjonen i skoleløpet. Barnets behov og hva som er den mest egnende løsningen kan endre seg.


Det er også viktig å inkludere barnet i avgjørelsen. Kanskje det beste er for eksempel å bruke iPad på skolen og PC hjemme til større lekser, eller iPad til digitale lærebøker og PC til det meste av skriving og arbeid med internett. Husk at det ikke finnes et fastisvar på hva som er riktig. Det er hver enkelt som må finne løsningen som passer best for en selv.


Uansett hvilken plattform man satser på, så anbefaler jeg å søke NAV for Lingdys. Da får man alle produktene Lingit har laget, både for iPad, PC, Mac og Chromebook. Les mer om dette her.


Hvis man ønsker å bruke PC er det mulig å søke NAV om tilskudd. Les mer om dette her.


Tilslutt så vil jeg presisere viktigheten av opplæring i både enheten man velger og programmet man får. Dette er viktig både for å vite hvordan det fungerer og hvilke muligheter det har til å tilpasse programmet til egne behov. Det essensielle er å få muligheten til å utvikle seg sin egen strategi der man mestrer lesing og skriving, både i skolen og i hverdagen.


Gjerne ta kontakt hvis du er uenig eller har innspill.

bottom of page