top of page
 • Marianne Kufaas Sæterhaug

Mestre tastaturet

Oppdatert: 4. jan.

Jeg mener at god bruk av egen enhet er en forutsetning for å kunne bruke iPad, Chromebook, Mac eller PC på en hensiktismessig og kompenserende måte. Dette kommer selvfølgelig med erfaring, men å øve spesifikt effektiv bruk av egen enhet tenker jeg er nyttig. Ikke er det bare nyttig for elever med dysleksi, men også for alle elever som daglig bruker en digital enhet.


Jeg erfarer at det ofte blir utlevert en enhet uten at elevene får spesifikk øving eller opplæring i god bruk av denne. Fokuset er kanskje på apper eller programmer, i stedet for mer selvfølgelige funskjoner. For oss som har brukt en digital enhet over lengre tid er for eksempel markering av tekst noe vi tenker at alle kan, men jeg møter mange elever som ikke mestrer dette.


Touchmetoden

Touchmetoden går ut på at man lærer seg å skrive effektivt, ved å øve på hvilke fingre som tilhører ulike bokstaver på tastaturet. Øving på dette kan gi stor effekt på skrivehastighet i løpet av kort tid. Dette kan for eksmepel gjennomføres sytematisk og organisert på en skole, der alle elevene øver på touch i en kort periode hver dag.


Alle ressursene jeg har listet opp består av ulike leksjoner. Det kan være smart at elevene ikke raser gjennom alle leksjonene fort, men eksempel må gjennomføre en leksjon på en gitt tid eller med et visst antall feil, for å gå videre til neste leksjon.


Forslag til ressurser på norsk er:

Det finnes også en rekke tilbydere av betalte touch-programmer, for eksempel fra fagbokforlaget.

10FastFingers er en side for å øve på ord som skrives ofte.


Ta gjerne kontakt hvis du bruker andre ressurser som jeg kan legge inn, eller hvis noen av ressursene jeg har listet ikke fungerer optimalt.Hurtigtaster

Hurtigtaster er tastekombinasjoner eller tastatursnarveier som effektiviserer en rekke operasjoner. Eksempler på hurtigstasterjeg bruker svært mye er:

 • Kopier tekst: ctrl+c

 • Lim inn: ctrl + v

 • Marker all tekst på siden: ctrl + a

 • Lagre: ctrl+ s

 • Søk etter ord: ctrl + f

 • Angre: ctrl + z

På en Mac er det knappen command i stedet for ctrl.


Mer informasjon om hurtigsaster for:

 • Chromebook fra Google kan leses her.

 • Mac fra Apple kan leses her.

 • Windows fra Microsoft kan leses her.


Det finnes også hurtigtaster i Lingdys og Textpilot. Dette er kanskje ikke noe man begynner med når man lærer seg programmet, men kan effektivisere bruken av en rekke funksjoner. Informasjon og evt. endring av hurtigstastene i disse programmene ligger i programmets innstillinger.Markering av tekst

Markering av tekst er viktig for blant annet å få opplest og kopiert tekst. Uansett om man bruker en iPad, Chromebook, Mac eller PC tenker jeg det er viktig å mestre markering av ord, setninger, avsnitt og hele tekststykker. Hvis man ikke mestrer markering kan man oppleve at kanskje kun deler av ønsket tekst blir opplest eller at markeringen stjeler tid fra fra skolearbeid eller deltakelse i klasserommet. Enkelte nettsider kan også være en utfordring å markere, ved at de inneholder mange bilder og linker. Så å øve på hvordan man markerer tenker jeg er viktig.


Felles for alle enhetene er disse to snarveiene, som jeg bruker svært mye:

 • Dobbeltklikke på et ord: ordet blir markert

 • Trippelklikker på et ord: hele avsnittet blir markert

På en iPad dobbelt- eller trippelklikker man på ordet på skjermen. På de andre enhetene kan man gjøre dette med musen.


Det er også mulig på en iPad å dra markeringsboksen over ønsket tekst. Jeg opplever at dette krever gode finmotoriske ferdigheter, og er kanskje ekstra viktig at det blir øvd på.Navigering og finne frem

Jeg tenker det også er viktig å øve på navigering på enheten man bruker. Noen eksempler på dette kan være:

 • Mappesystem er lagring av dokumenter.

 • Tilgang til Office 365 (OneDrive) på mobilen.

 • Bytte mellom programmer.

 • Delt skjerm.

 • Hvordan søke og finne frem på internett.


Ta gjerne kontakt hvis du har innspill om andre funksjoner det er viktig å mestre.


bottom of page