top of page
 • Marianne Kufaas Sæterhaug

Opplesing: Microsoft-programmer

Flere Microsoftprogrammer har innebygde opplesingsfunksjoner, slik at det er mulig å få tekst opplest slik at man kan lytte på tekst. Disse heter "Les høyt" og "Engasjerende leser", og finnes blant annet i:

 • Word skrivebordsprogram (PC og Mac)

 • Word på iPad.

 • Word Online.

 • Onenote (iPad, PC, Mac, Online)

 • Microsoft Edge (nettleser).

 • Office Lens.

En fullverdig og mer utdypende liste fra Microsoft kan leses her. Her fremgår det også at opplesingsmulighetene er noe ulike fra program til program. For eksempel leser noen programmer kun opp teksten, mens i andre programmer kan man også blant annet få linjefokus og markering av ordklasser. Det er også verdt å merke seg at "Les høyt" og "Engasjerende leser" på nynorsk finnes i færre programmer enn de jeg har listet opp. Mer informasjon om dette kan leses her.


En funksjon som "Les høyt" og "Engasjerende leser" er ikke nødvendigvis nyttig i seg selv. Det er også viktig hvordan dette blir brukt og nytten den enkelte elev har av å ta dette i bruk.Forskjellen på "Les høyt" og "Engasjerende leser"


Les høyt er en funksjon som ligger i verktøylinja under "Se gjennom", for eksempel i Word Skrivebordsprogram. Ved å trykke på denne knappen kommer et lite panel frem og det er mulig å få teksten opplest.


Les høyt i Word skrivebordsprogram på PC.

Engasjerende leser er en funksjon som ligger i verktøylinja under "Visning", i for eksempel Word og Onenote. Ved å trykke på denne knappen åpnes teksten i et annet format eller vindu. Dette er et rent opplesingsvindu. Et poeng med dette kan være at det er lettere å følge med i teksten når stemmen leser. Det er også mulig å gjøre en rekke individuelle tilpassinger, for eksempel å endre bakgrunnsfarge, lytte til et og et ord, få linjefokus, markering av ulike ordklasser og forklaring i bilder hva enkelte ord betyr.


Engasjerende leser med tilpassingsmuligheter øverst i høyre hjørne.


Forskjellene er dermed at "Les høyt" er en funksjon som kun leser opp teksten i skrivedokumentet og at "Engasjerende leser" inneholder flere muligheter for individuell tilpasning av opplesingen. Nedenfor beskriver jeg fremgangsmåter for både "Les høyt" og "Engasjerende leser" i ulike programmer fra Microsoft.


Jeg tenker at dette ikke er en ersatning for å bruke opplesing i for eksempel Lingdys eller Textpilot, men et supplement. En fordel med og for eksempel bruke Lingdys for Windows er at man kan få opplest tekst, med samme fremgangsmåte i blant annet Word, PowerPoint, OneNote og på Internett.


Poenget med å lytte på tekst kan også variere. Både "Les høyt", "Engasjerende leser", Lingdys og Textpilot, og andre programmer kommer med ulike stemmer. Jeg synes at stemmene i Lingdys og Textpilot er bedre til å lytte ut skrivefeil, enn stemmen som ligger i "Les høyt". Dette er selvfølgelig individuelt, men det kan være nyttig å være klar over at uttalen av ord til ulike stemmer er viktig for å oppfatte egne skrivefeil.Les høyt

Denne funksjonen finnes blant annet i:

 • Word for Windows

 • Appen Word på iPad

 • Word for Mac

 • Microsoft Edge (nettleser).

I Word programmene ligger funksjonen under "Se gjennom og Les høyt "

Nedenfor følger fremgangsmåte for hvert program.Fremgangsmåte Word for Windows

 1. Åpne Word og et dokument

 2. Trykk på "Se gjennom" og "Les høyt".

 3. Et lite kontrollpanel kommer til synet på høyre side, der man kan få opplest teksten ved å markere ønsket tekst og trykke play, eller ved å plassere musepekeren i starten av det man ønsker skal bli opplest for deretter å trykke play (leser til høyre for musepekeren).

 4. I kontrollpanelet er det også mulig å endre hastighet og eventuelt stemme.

 5. Les høyt kan også aktivers ved å bruke hurtighetast (Ctrl + Alt + mellomrom)
Fremgangsmåte Word på iPad

Appen Word for iPad har kun funksjonen "Les høyt".

 1. Last ned Word, åpne appen og åpne et dokument.

 2. Trykk på "Se gjennom".

 3. Trykk på sort A på verktøylinjen (se bilde).

 4. Da leser stemmen teksten.

 5. Det er et svart kontrollpanel er nederst på skjermen. Det er mulig å hoppe i teksten, stoppe og starte opplesingen og endre hastighet.

 6. Marker det du vil lytte til eller trykk musepekeren på starten av det du vil lytte til, (stemmen leser til høyre for musepekeren) og trykk deretter på play.

Trykk på "Se gjennom" og A for å lyttet til teksten.

Les mer om opplesning generelt på iPad her.Fremgangsmåte Word for Mac

 1. Åpne Microsoft Word.

 2. Trykk på "Se gjennom" og "Les høyt".

 3. Trykk play i svart boks på høyre side (den leser til høyre for musepekeren) Marker det vil lytte til eller pass på at musepekeren er på starten av det du vil lytte til.

 4. I kontrollplanlet er det mulig å hoppe i teksten, endre stemme og hastighet. Hvis du har installert programmer som har andre stemmer, legger de seg inn som et valg. Isak og Inger kan komme inn fra Lingdys. Programmet må være åpnet for at de kan velges.

 5. Det er også mulig å markere teksten og bruke valgt tastekombinasjon (les mer her).
Fremgangsmåte Microsoft Edge (Windows)

På en PC er det også mulig å bruke opplesning på internett ved å bruke nettleseren Microsoft Egde. Jeg opplever at det er enklere å bruke Lingdys eller Textpilot til opplesing på internett enn denne løsningen.

 1. Åpne Microsoft Edge

 2. Åpne en nettside vil ha opplest

 3. Klikk på tre punkter i høyre hjørne og velg "les høyt" Det er også mulig å trykke på hurtigtasten shit+ctrl+u.

 4. Marker ønsket tekst og trykk play.

 5. På stemmealternativer er det mulig å endre hastighet og stemme


Trykk på tre punkter og les høyt.
Marker ønsket tekst og trykk play.
Engasjerende leser

Denne funksjonen finnes blant annet i:

 • Word Skrivebordsprogram for Windows og Mac (har færre funksjoner)

 • Word Online

 • OneNote app for Windows

 • OneNote på iPad

 • Onenote Online

 • OneNote på Mac


Fremgangsmåte

Dette fungerer noenlunde likt på tvers av enhet og program.

 1. Åpne et program som har denne funksjonen

 2. Skriv tekst eller åpne et dokument som har tekst.

 3. Trykk på "Visning" ("Vis" på iPad) og "Engasjerende leser (se bilde).

 4. Teksten blir nå åpnet i et nytt vindu I vinduet er det mulig å gjøre en rekke tilpassingsmuligheterKnappen i Word Online.
Knappen i OneNote på iPad.

I Word skrivebordsprogram på PC og Mac opplever jeg at egansjerende leser fungerer anderledes enn de andre programmene som jeg har listet opp. Det er færre valgmuligheter i opplesningsvinduet. Det er likevel mulig å blant annet endre bakgrunnsfarge.


Engasjerende leser i Word skrivebordsprogram på PC.Opplesing (for OneNote og Word Online)

 • Trykk på play for å lytte til hele teksten. Det blir lest til høyre for markert ord.

 • Trykk et ord og mikofonen under, for å lytte til enkeltord

 • Trykk på høytaleren med tannhjul for å endre hastighet.


Trykk på play eller mikrofon under ordet.
Endre hastighet.Tilpassingsmuligheter i vinduet

Se forklarende bilder under

 • Endre tekststørrelse, skriftstype og bakgrunnsfarge.

 • Markere ordklasser

 • Linjefokus

 • Bildeordliste: klikker på et ord og ser bilde av det. Dette går ikke på alle ordene, men noen.

 • Oversettelse fra for eksempel norsk til engelsk, eller andre språk.


Tekststørrelse, skriftstype og bakgrunnsfarge
Ordklasser.

Linjefokus.
Bildeordliste.
Bildeordliste.

Oversettelse av dokumentet.


Oversettelse, ord for ord.
Kom gjerne med innspill eller tilbakemeldinger!

Si også gjerne i fra hvis noe ikke stemmer.bottom of page