top of page
 • Marianne Kufaas Sæterhaug

Opplesning: iPhone og iPad

Oppdatert: 30. nov. 2020


Det er en funksjon i iPhone og iPad som gjør det mulig å lytte til tekst som markeres, slik at det er mulig å få opplest alt fra meldinger til internettsider. Dette er en funksjon som må aktiveres under innstillinger på en iPhone og iPad. Jeg har laget en fremgangsmåte for aktivering og bruk.


Fremgangsmåte aktivering:

 1. Åpne innstillinger.

 2. Trykk på "tilgjengelighet". Tidligere kom man til tilgjengelighet ved å trykke på "generelt" først. Dette kan være tilfelle hvis iPaden eller iPhonen ikke er oppdatert på en stund.

 3. Trykk på "Opplest innhold". Hvis du fant tilgjengelighet ved å trykke på "generelt", heter neste steg "Tale".

 4. "Les opp markering" skal være grønn (se bilde).

 5. "Les opp skjerm" kan også være grønn (se egen fremgagsmåte nederst).

 6. Her er det også mulig å endre stemme, hastighet og få setninger og ord market ved opplesning. Her anbefaler jeg å prøve seg frem.


Trykk på "Tilgjengelighet".
Trykk på "Opplest innhold".
"Les opp markering" skal være grønn.

Det mange valgmuligheter for å få teksten markert mens stemmen leser. Prøv deg frem for å finne det du liker.


Fremgangsmåte bruk: les opp ved markering:

 1. Finn et tekststykke, f.eks. en internettartikkel eller et notat du har skrevet selv.

 2. Marker teksten.

 3. Trykk på "les opp", som skal dukker opp (se bilde).
Hold inn på mottatt melding, og velg "les opp".Fremgangsmåte bruk: les opp skjerm

 1. Dra to fingre fra toppen av enheten. Fra det svarte til der skjermen starter (se bilde).

 2. Da begynner stemmen å lese øverst på siden.

 3. En svart linje med knapper dokker opp (se bilde). Der det blant annet er mulig å sette stemmen på pause, hoppe i teksten og endre hastighet.


Dra to fingre fra det svarte, over til til skjermen.

Det er mulig å "spole" i teksten og endre hastighet.

Fordel med dette i stedet for opplesning ved markering er at man slipper å markere teksten og dette er en raskere måte å starte opplesning. En ulempe er at stemmen leser absolutt alt på siden, slik som reklame og unødvendig tekst på siden. Et tips for å fjerne reklame og forstyrrende tekst på siden er å velge lesevisning på artikler. Dette gjøres ved å gå inn på en artikkel, trykke på AA i verktøylinjen og "vis leservisning" (se bilde). Swipe deretter med to fingre og stemmen leser fra det som er øverst på skjermen.
bottom of page