top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Opplesning: Mac

Oppdatert: 30. nov. 2020

På Mac er det en funksjon i maskinen som gjør opplesning mulig. Slik at man kan lytte på tekst på internett, notater, e-post mm. Apple har laget to norske stemmer; Nora og Henrik. Opplesing kan starte måte to måter: først må en tekst markeres, deretter trykke en tastkombunasjon på tastaturet eller trykke på "Rediger" i verktøylinjen, velge "Tale" og "Start tale". Fremgangsmåte for å endre tastkombinasjon og hvordan starte tale er beskrevet.Fremgangsmåte tale-innstillinger:

  1. Åpne systemvalg.

  2. Trykk på "tilgjengelighet".

  3. Trykk på "tale". Her er det mulig å velge stemmer, finne passende hastighet og lage en kombinasjon av knapper for å skru tale av og på. Hvis du har Lingpilot installert og åpen, er det mulig å velge stemmen Isak eller Inger.

  4. Trykk på" Uttal markert innhold" og trykk tastekombinasjon som passer best for deg. For eksempel: Command+skift+s


Åpne systemvalg og trykk på tilgjengelighet.

Under tale er det mulig å endre stemme, hastighet og lage en ønsket hurtigtast for start og stopp.
Endre hurtigtast ved å holde ned ønsket kombinasjon av taster.


Fremgangsmåte bruk:

  1. Marker ønsket tekst.

  2. Tykk valgt tastaturkombinasjon eller "Rediger" > "Tale" > "Start tale" (se bilde).

  3. Nå leser maskinen det som står.

  4. Trykk samme kombinasjon elller "Rediger" > "Tale" > "Stopp tale" for å stoppe.

bottom of page