top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Søknad hjelpemidler NAV

Oppdatert: 12. okt.

Hva er et hjelpemiddel?

Å ha dysleksi er ikke noe som går over eller man bli frisk fra. For meg har det vært utrolig viktig å lære meg å mestre lesing og skriving på min egen måte. Digitale hjelpemidler er en viktig det av dette. Det finnes program som gjør lesing og skriving enklere, ved at jeg blant annet kan få opplest tekst og hjelp til å skrive bedre. Slike programmer er i utgangspunktet ganske dyre, men når man har dysleksi kan man få det i fra NAV Hjelpemiddelsentralen.


Jeg syns selv at NAV-skjemaer er ganske forvirrende. I denne teksten deler jeg mine tips for å søke om digitale hjelpemidler for elever med dysleksi. Jeg vil presisere at programmet man får er personlig. Det betyr at det er elevens eiendel som man har med seg videre i skoleløpet, som student eller lærling og arbeidslivet. Jeg kjenner mange voksne med dysleksi, inkludert meg selv, som fortsatt bruker disse programmene daglig.


Det finnes ulike programmer for lese- og skrivestøtte på markedet. Hvis man er usikker på hvilket program man ønsker skal det være mulig å teste de fleste. Se på leverandøren sine nettsider eller direkte ta kontakt med de som lager programmet. Jeg anbefaler programmer som er laget for oss som har dysleksi. Dette er min personlige mening, men det er også fult mulig at andre programmer fungerer utmerket for den enkelte. Jeg kommer videre å ta utgangspunkt i Lingdys Pluss, som er et program laget av Lingit for personer med dysleksi.Selve søknaden

Det er foresatte som søker om programmet på vegnet av sitt barn. I prosessen er det lurt å være i kontakt med skolen, både fordi de kan ha erfaring fra tidligere søknader og skolen skal stå som opplæringsansvarlig i søknaden.


Voksne kan også søke om programmet selv.


Her finner du søknaden: Søknad om hjelpemidler

  1. Trykk på "Søk om hjelpemidler".

  2. Så møter du spørsmålet "Har du annen dokumentasjon du vil legge ved?" Trykk på "Ja". Det betyr at man for eksempel kan vedlegge søknaden en sakkyndig vurdering som kan dokumentere behovet for det man søker på.

  3. Skriv inn personnummer.


Da kommer man til selve søknaden. Skjemaet som skal fylles ut finner du på "Last ned skjema NAV 10-07.03". Fyll ut nødvendig informasjon.


Punkt 6: Liste over hjelpemidler som søkes

Her skriver man inn hvilket program man ønsker. Lingit (leverandør av Lingdys) har noe som heter programpakker. Det betyr at man får Lingdys for PC, iPad, Mac og Chromebook norsk, engelsk, tysk, spansk og fransk. Skriv inn en av disse HMS-artikkelnummerne:

  • Lingdys Pluss Programpakke: 313113


Tysk, spansk og fransk ble standard i programpakken fra 01.10.2023. Hvis man har Lingdys Pluss, men mangler fremmedspråk, så må man også søke NAV Hjelpemiddelsentralen om det. HMS-artikkelnummerne for fremmedspråk er:


  • Lingdys Pluss språkpakke: 313114 (dette er kun tysk, spansk og fransk)


Punkt 8: Opplæringsansvarlig Oppfølgings- og opplæringsansvarlige er skolen. Kontakt skolen for å finne ut hvilket navn som skal skrives inn.

Er du voksen, så kan du skrive ditt eget navn.


Punkt 9: Utlevering

Dette er hvor svaret fra NAV Hjelpemiddelsentralen kommer. Tilgangen til programmet blir i noen regioner sendt per brevpost eller e-post til adressen som står her.


Tilslutt

Brevet til NAV Hjelpemiddelsentralen skal sendes Per post. Det skal inneholde disse tre elementene:

  1. Førsteside ("Førsteside til saken din")

  2. Selve søknaden

  3. Dokumentasjon

Dokumentasjonen som skal legges ved søknaden er for eksempel en kopi av sakkyndig vurdering fra PPT. Adressen står på "Førsteside til saken din".

Noen tips

Hvis man har søkt om Lingdys Pluss, kan man be Lingit om lånelisens av programmet. Dette gir de ut gratis og gjør at man kan bruke programmet mens man venter. Eneste forskjellen mellom lånelisensen og det man får i fra NAV, er at lånelisensen er tidsbegrenset og det man får i fra NAV varer evig. Klikk her og fyll ut kontaktskjema for å be om lånelisens. Jeg syns det er dumt at man skal vente på NAV for å ta programmet i bruk. Jo tidligere man blir kjent med programmet, jo tidligere opplever man forhåpentligvis mestring, motivasjon og selvstendighet i lesing og skriving.


Har man et annet program og for eksempel ønsker Lingdys Pluss i stedet, er det fullt mulig å søke om det. Jeg anbefaler å skrive i søknaden hvorfor det programmet man har ikke fungerer optimalt, eller hvorfor Lingdys Pluss er bedre.


Når man har fått et brev med en aktiveringskode til Lingdys i fra NAV ligger det mer informasjon om hvordan man går frem her. Hvis man har hatt en lånelisens, logger man seg inn på min konto her og skriver inn aktiveringskoden i fra NAV. Jeg anbefaler å ta kontakt med Lingit hvis man ikke får det til.Når man har laget seg en konto hos Lingit og registret aktiveringskoden i fra NAV, kan man logge inn i det programmet man ønsker fra Lingit. Så lenge programmet er installert eller appen er lastet ned.


Forbehold om feil.

Ta gjerne kontakt hvis noe er feil eller hvis jeg skal forklare noe nærmere.

bottom of page