top of page
 • Marianne Kufaas Sæterhaug

Søknad hjelpemidler NAV

Oppdatert: 5. sep. 2022

Hva er et hjelpemiddel?

Å ha dysleksi er ikke noe som går over eller man bli frisk fra. For meg har det vært utrolig viktig å lære meg å mestre lesing og skriving på min egen måte. Digitale hjelpemidler er en viktig det av dette. Det finnes program som gjør lesing og skriving enklere, ved at jeg blant annet kan få opplest tekst og hjelp til å skrive bedre. Slike programmer er i utgangspunktet ganske dyre, men når man har dysleksi kan man få det i fra NAV. Jeg syns selv at NAV-skjemaer er ganske forvirrende. I denne teksten deler jeg mine tips for å søke om digitale hjelpemidler for elever med dysleksi. Jeg vil presisere at programmet man får er personlig. Det betyr at det er elevens eiendel som man har med seg videre i skoleløpet, som student eller lærling og arbeidslivet. Jeg kjenner mange voksne med dysleksi, inkludert meg selv, som fortsatt bruker disse programmene daglig.Det finnes ulike programmer for lese- og skrivestøtte på markedet. Hvis man er usikker på hvilket program man ønsker skal det være mulig å teste de fleste. Se på leverandøren sine nettsider eller direkte ta kontakt med de som lager programmet. Jeg anbefaler programmer som er laget for oss som har dysleksi. Dette er min personlige mening, men det er også fult mulig at andre programmer fungerer utmerket for den enkelte. Jeg kommer videre å ta utgangspunkt i Lingdys Pluss, som er et program laget av Lingit for personer med dysleksi.Selve søknaden

Dette er primært en fremgangsmåte for barn i grunnskolen og i videregående skole. Det er foreldre som søker på vegnet av barnet. I prosessen er det lurt å være i kontakt med skolen, både fordi de kan ha erfaring fra tidligere søknader og skolen skal stå som opplæringsansvarlig i søknaden.


Her ligger søknaden: Søknad hjelpemidler til kommunikasjon.

Før man kommer til selve utfyllingen er det noen steg man må gjennom:

 1. Velg søknad hjelpemidler til kommunikasjon og trykk på send på papir

 2. Så er det noen spørsmål om vedlegg til søknaden. I utgangspunktet skal man kun hake av "dokumentasjon av helse og funksjonsnivå". Det betyr at man for eksempel har en sakkyndig vurdering som kan dokumentere behovet for det man søker på.

 3. Skriv inn personnummer.


Da kommer man til selve søknaden. Søknaden skal lastes ned og fylles ut, og deretter printes.


Liste over hjelpemidler som søkes (punkt 6)

Her skriver man inn hvilket program man ønsker. Lingit (leverandør av Lingdys) har noe som heter programpakker. Det betyr at man får løsninger for PC, iPad, Mac og Chromebook, på norsk og engelsk. Skriv inn en av disse HMS-artikkelnummerne:

 • Lingdys Pluss Programpakke: 292338


Lingit har også løsninger på fremmedspråk. Hvis man har behov for det, så søker man om det også. Dette kan også søkes om senere, når man for eksempel begynner på ungdommskolen. HMS-artikkelnummerne disse er:

 • Tysk programpakke: 253520

 • Spansk programpakke: 253519

 • Fransk programpakke: 253521


Opplæringsansvarlig (punkt 8) Oppfølgings- og opplæringsansvarlige er skolen. Kontakt skolen for å finne ut hvilket navn som skal skrives inn.


Tilslutt

Brevet til NAV skal sendes per post og inneholde 3 elementer.

 1. Førsteside (fra NAV)

 2. Selve søknaden

 3. Dokumentasjon

Dokumentasjonen som skal legges ved søknaden er for eksempel en kopi av sakkyndig vurdering fra PPT. Adressen står på "førsteside til saken din".

Noen tips

Hvis man har søkt om Lingdys Pluss, kan man be Lingit om lånelisens av programmet. Dette gir de ut gratis og gjør at man kan bruke programmet mens man venter. Eneste forskjellen mellom lånelisensen og det man får i fra NAV, er at lånelisensen er tidsbegrenset og det man får i fra NAV varer evig. Klikk her og fyll ut kontaktskjema for å be om lånelisens. Jeg syns det er dumt at man skal vente på NAV for å ta programmet i bruk. Jo tidligere man blir kjent med programmet, jo tidligere opplever man forhåpentligvis mestring, motivasjon og selvstendighet i lesing og skriving.


Har man et annet program og for eksempel ønsker Lingdys Pluss i stedet, er det fullt mulig å søke om det. Jeg anbefaler å skrive i søknaden hvorfor det programmet man har ikke fungerer optimalt, eller hvorfor Lingdys Pluss er bedre.


Når man har fått et brev med en aktiveringskode til Lingdys eller Textpilot i fra NAV ligger det mer informasjon om hvordan man går frem her. Hvis man har hatt en lånelisens, logger man seg inn på min konto her og skriver inn aktiveringskoden i fra NAV. Jeg anbefaler å ta kontakt med Lingit hvis man ikke får det til.Når man har laget seg en konto hos Lingit og registret aktiveringskoden i fra NAV, kan man logge inn i det programmet man ønsker fra Lingit. Så lenge programmet er installert eller appen er lastet ned.


Forbehold om feil.

Ta gjerne kontakt hvis noe er feil eller hvis jeg skal forklare noe nærmere.

bottom of page