top of page
  • Marianne Kufaas Sæterhaug

Søknad PC NAV

Oppdatert: 12. okt.


Elever i grunnskolen med spesefikke lese- og skrivevansker (dysleksi) kan søke om tilskudd til PC eller nettbrett. Dette tilskuddet er på 3200 kroner og kan søkes om hvert 4. år.


Poenget med å søke kan være at eleven skal ha en egen enhet som kan brukes til alt av skolearbeid, for eksempel både hjemme og på skolen. Det er svært forskjellig IKT løsninger fra skole til skole, så det kan være lurt å være i dialog med skolen før man sender inn søknaden.Selve søknaden

Søknaden er å finne her: Tilskudd til kjøp av PC eller nettbrett ved spesifikke lese- og skrivevansker


Ved å skrive inn barnets personnummer, kommer man til søknaden. Den skal lastes ned og fylles ut, og deretter printes.


Brevet til NAV skal inneholde 3 elementer

  1. Førsteside (fra NAV)

  2. Selve søknaden

  3. Dokumentasjon

Dokumentasjonen som skal legges ved søknaden er for eksempel en kopi av sakkyndig vurdering fra PPT. Søknaden sendes per post til NAV, adressen står på "førsteside til saken din".


3 tips til selve søknaden


  1. NAV skriver på sine nettsider for å søke om tilskudd til PC eller nettbrett er det derfor ikke nødvendig å fylle ut følgende punkter: Punkt 2. Gjelder, Punkt 3. Boform, Punkt 4. Fastlege, Punkt 6. Liste over produkter som søkes

  2. Oppfølgings- og opplæringsansvarlige (punkt 8) er skolen. Kontakt skolen for å finne ut hvilket navn som skal skrives inn.

  3. Trenger eleven også hjelpemidler, slik som f.eks Lingdys Pluss, står det at man kan bruke dette skjemaet ved søknad om program for lese- og skrivestøtte. Dette kan da skrives under punkt 6 i søknaden (liste over hjelpemidler som søkes). I søknaden står det HMS-artikkelnummer. Dette er: 313113

Hvis man har fått tilskudd til PC, men ikke søkt om hjelpemidler, har jeg skrevet mer om

dette her.


En enhet til disposisjon

Det er mulig at man får avslag på en søknad om tilskudd hvis eleven har for eksempel fått en iPad til disposisjon fra skoolen som kan brukes hjemme og på skolen. Noen elever ønsker likevel å bruke og ha tilgang til en PC hjemme.


Mitt første tips er å høre med skolen om de kan skaffe en PC til skolearbeid hjemme. Hvis ikke det er mulig tenker jeg det likevel kan være nyttig å sende inn en søknad om tilskudd, fordi søknaden skal behandles individuelt. Det er mulig å forklare spesifikt i søknaden hvorfor barnet har behov for en annen enhet en den som er gitt ut av skolen. Er det snakk om en PC, og skolen har gitt ut iPad, kan argumentene for eksempel være at barnet har behov for en større skjerm, det er mer plass til og lettere å skrive lengre tekster, og Lingdys fungerer inn i andre programmer, som gjør at utbyttet av bruk av kompenserende hjelpemidler er større. Det er ikke nødvendigvis slik at når man skriver dette, så får man innvilget tilskuddet, men siden søknaden skal behandles individuelt, så tenker jeg at det kanskje hjelper å forklare behovet for en annen enhet grundig. Det er også være nyttig å legge ved en uttalelse om dette behovet fra lærer eller andre fagpersoner.


Hvilken PC og restansvar.

På markedet finnes det et stort mangfold av datamaskiner. Her er noen tips fra meg i jakten på den perfekte PC for den enkelte.


Barnets behov

Lingit (leverandør av Lingdys) har noen systemanbefalinger. Det veldig enkelt forklart anbefalinger om hvordan PCen kan se ut innmatsmessig, slik at det å bruke programmene fungerer fint. For eksempel er det viktig å være klar over at Lingdys er programmer som skal brukes i andre programmer. Det er da viktig at man har en PC som "takler" at mange programmer er åpent samtidig.

Disse er per 12.10.2023

Hentet fra lingit.no > Brukersøtte > et spørsmål under feilsøking og hjelp

Lingdys kjører på en datamaskin med: Windows 11,10 og 8.

Anbefalinger for PC: * Vi anbefaler en prosessor med minst 2 GHz hastighet uavhengig av type.

Vi anbefaler 8 GB RAM/Minne eller mer slik at programmet ikke krasjer.

Harddiskplass: Minst 500 MB.

*) Vi gjør oppmerksom på at datasystemers ytelse beror på flere faktorer enn bare

mengde RAM og klokkefrekvens på prosessor. Disse opplysningene er derfor å betrakte som retningsgivende.
Noe annet som kan være viktig er barnets praktiske behov. For eksempel størrelse på skjerm, vekt og et eventuelt behov for touch-skjerm. Det er også viktig å huske på at dette er i utgangspunktet en PC som skal vare i 4 år.


På enkelte nettsider til elektronikkforhandlere er det mulig å flitrere søket etter damaskin etter ulike kriteirer. Det kan da være lettere å finne frem. Et annet tips kan være å gå på prisjakt.no for å se om prisene på en bestemt PC varierer fra forhandler til forhandler.Restansvar

Summen på 3200 kroner kan være for lav hvis man skal ha en PC som oppfyller anbefalingene fra Lingit. Det er skolen som da har restansvar. I Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning står det i kapittel 2.6 at:

"Skoleeier vil uansett ha et restansvar når noe ikke blir dekket av NAV og hjelpemiddelet er nødvendig for at eleven skal få forsvarlig utbytte av opplæringen"

(Udir, 2014) Hentet fra: Veileder Spesialundervisning.


I en innkjøpsprosess der man ønsker at skoleeier dekker mellomlegget kan det være lurt å gå i dialog med skolen både før innkjøp av PC, men også før innsending av søknaden. For eksempel kan noen skoler skaffe en PC som er oppfyller systemkravene og som eleven kan bruke både på skolen og hjemme, uavhengig av tilskuddet. Det er også skoler bistår med et tilskudd på restbeløpet. Noen foresatte betaler også restbeløpet selv, fordi det kanskje tar tid å få det fra skolen eller samarbeidet med skolen er dårlig. Poenger er at eleven skal ha en enhet som kan brukes både hjemme og på skolen, der eleven får mulighet til å bruke kompenserende verktøy tilpasset elevens behov.Forbehold hvis noe er feil. Gi meg gjerne tilbakemelding hvis noe er feil eller hvis noe skal forklares nærmere!
bottom of page