• Marianne Kufaas Sæterhaug

Søknad PC NAV

Oppdatert: aug. 21


Elever i grunnskolen med spesefikke lese- og skrivevansker (dysleksi) kan søke om tilskudd til PC eller nettbrett. Dette tilskuddet er på 3200 kroner og kan søkes om hvert 4. år.


Poenget med å søke kan være at eleven skal ha en egen enhet som kan brukes til alt av skolearbeid, for eksempel både hjemme og på skolen. Det er svært forskjellig IKT løsninger fra skole til skole, så det kan være lurt å være i dialog med skolen før man sender inn søknadenSelve søknaden

Søknaden er å finne her: Søknad hjelpemidler og tilrettelegging


Ved å skrive inn barnets personnummer, kommer man til søknaden. Den skal lastes ned og fylles ut, og deretter printes.


Brevet til NAV skal inneholde 3 elementer

  1. Førsteside (Fra NAV)

  2. Selve søknaden

  3. Dokumentasjon

Dokumentasjonen som skal legges ved søknaden er for eksempel en kopi av sakkyndig vurdering fra PPT. Søknaden sendes per post til NAV, adressen står på "førsteside til saken din".


To tips til selve søknaden

  1. Oppfølgings- og opplæringsansvarlige (punkt 8) er skolen. Kontakt skolen for å finne ut hvilket navn som skal skrives inn.

  2. Trenger eleven også hjelpemidler, slik som f.eks Lingdys eller Textpilot, står det at man kan bruke dette skjemaet ved søknad om program for lese- og skrivestøtte. Dette kan da skrives under punkt 6 i søknaden (liste over hjelpemidler som søkes). I søknaden står det HMS-artikkelnummer. Disser er:

Lingdys 4 programpakke: 253325

Textpilot 3 Pluss programpakke: 253326

Tysk programpakke: 253520

Spansk programpakke: 253519

Fransk programpakke: 253521

Hvis man har fått tilskudd til PC, men ikke søkt om hjelpemidler, har jeg skrevet mer om dette her.


Hvilken PC og restansvar.

På markedet finnes det et stort mangfold av datamaskiner. Her er noen tips fra meg i jakten på den perfekte PC for den enkelte.


Barnets behov

Lingit (leverandør av Lingdys og Textpilot) har noen systemanbefalinger. Det veldig enkelt forklart anbefalinger om hvordan PCen kan se ut innmatsmessig, slik at det å bruke programmene fungerer fint. For eksempel er det viktig å være klar over at Lingdys/Textpilot er programmer som skal brukes i andre programmer. Det er da viktig at man har en PC som "takler" at mange programmer er åpent samtidig.

Disse er per 19.08.2020

Hentet fra lingit.no > Brukersøtte > et spørsmål under feilsøking og hjelp

Textpilot og Lingdys kjører på en datamaskin med:

Windows 10 og Windows 8. Textpilot og Lingdys fungerer med Windows 7 i dag, men

det kan ikke garanteres for fremtidig støtte i Windows 7 (17.01.2020).


Retningslinjer for prosessor og minne: * CPU Intel Core i5 med minst 2 Ghz eller med

tilsvarende CPU. Maskinen bør ha minimum 8 GB RAM. Harddiskplass: Minst 500 MB.

*) Vi gjør oppmerksom på at datasystemers ytelse beror på flere faktorer enn bare

mengde RAM og klokkefrekvens på prosessor. Disse opplysningene er derfor å

betrakte som retningsgivende.Noe annet som kan være viktig er barnets praktiske behov. For eksempel størrelse på skjerm, vekt og et eventuelt behov for touch-skjerm. Det er også viktig å huske på at dette er i utgangspunktet en PC som skal vare i 4 år.


På enkelte nettsider til elektronikkforhandlere er det mulig å flitrere søket etter damaskin etter ulike kriteirer. Det kan da være lettere å finne frem. Et annet tips kan være å gå på prisjakt.no for å se om prisene på en bestemt PC varierer fra forhandler til forhandler.Restansvar

Summen på 3200 kroner kan være for lav hvis man skal ha en PC som oppfyller anbefalingene fra Lingit. Det er skolen som da har restansvar. I Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning står det i kapittel 2.6 at:

"Skoleeier vil uansett ha et restansvar når noe ikke blir dekket av NAV og hjelpemiddelet er nødvendig for at eleven skal få forsvarlig utbytte av opplæringen"

(Udir, 2014) Hentet fra: Veileder spesialundervisning.


I en innkjøpsprosess der man ønsker at skoleeier dekker mellomlegget kan det være lurt å gå i dialog med skolen før man kjøper PCen.Forbehold hvis noe er feil. Gi meg gjerne tilbakemelding hvis noe er feil eller hvis noe skal forklares nærmere!