Publikasjoner

Digitale artikler 

Jeg har skrevet tre innlegg på Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger sin Språkløypeblogg. Denne bloggen er knyttet til den nasjonale strategien for lesing og skriving (2016-2019). Artiklene er skrevet i samarbeid med Dysleksi Norge. 

1. 

​2. 

3. 

Bidrag i bøker

Marianne Kufaas Sæterhaug. (2013). "Kjemper for rettigheter". I Marianne Youmans, How To Redde verden og hvordan du kan gjøre det (78-81). Oslo: Gylendal. 

Mariane Kufaas Sæterhaug. (2017). "Marianne 22 år". I Lisbhet Iglum Råhovde og Åsne Midtbø Aas, Det er ord bak bokstavene (83). Tomter: InfolitenBOK

Mariane Kufaas Sæterhaug. (2015). "Ungdomsperspektivet på prosjektet dysleksivennlig skole". I Caroline Solem (Red.),  Dysleksivennlig Skole - et brukerperspektiv på god skole av (20-22). Oslo: Dysleksi Norge 

Radio

Dagens gjest NRK P1 Her og Nå 16. juli 2015